Att det är självklart att man ska betala många fler procent på de högsta inkomsterna.

Hur hög anser Svenskt Näringsliv att marginalskatten ska vara – är det lagom med dagens 62 procent?

För övrigt är det ju de höga marginalskatterna som har gjort att politikerna har infört de så kallade 3:12-reglerna som har skadat entreprenörsklimatet så mycket.

" />
TILLBAKA TILL BANKMARKNADEN.SE