Nyheter om dina pengar

SNITTRÄNTA OMX DOW
0% -0.03% 0.80%

Friskrivning

Bankmarknaden är en portal för nyheter och bloggar om ekonomi, finans och sparande. Vi samlar in och länkar en stor mängd material utan egen kvalitetsgranskning, vilket innebär att vi inte kan garantera materialets kvalitet och riktighet. Användaren av denna sajt bör ha ett källkritiskt förhållningssätt och alltid grunda sina ekonomiska beslut på tillförlitlig information.